Refugjatët e ndryshimeve klimatike “kërkojnë azil” në të drejtën ndërkombëtare

Refugjatët e ndryshimeve klimatike “kërkojnë azil” në të drejtën ndërkombëtare

Meqë numri i personave që largohen nga vendet e tyre si pasojë e efekteve të lidhura me ndryshimet klimatike është rritur, as refugjatët e ndryshimeve klimatike, as migrantët mjedisorë dhe as personat e zhvendosur të mjedisit nuk konsiderohen persona juridikë sipas ligjit ndërkombëtar, raporton Anadolu Agency (AA).

Ata nuk janë persona juridikë si pjesë e së drejtës ndërkombëtare pasi nuk njihen në Konventën e vitit 1951 për Refugjatët.

Por, debati mbi këtë çështje është bërë më i dukshëm midis akademikëve, avokatëve të të drejtave të njeriut dhe organizatave mjedisore ndërsa efektet negative të ndryshimit të klimës po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe të forta mes shqetësimeve se do të detyrojë gjithnjë e më shumë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre në të ardhmen e afërt.

Sumudu Atapattu, drejtoresha ekzekutive e Programit Madison për të Drejtat e Njeriut në Universitetin Wisconsin (UW), e cila është një akademike në Shkollën e Drejtësisë, më parë për AA tha se refugjatët e ndryshimeve klimatike ose migrantët mjedisorë “kanë të drejtën e mbrojtjes minimale të akorduar sipas ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut”.

Duke iu referuar statusit të papërcaktuar të refugjatëve klimatikë në krahasim me migrantët e tjerë, ajo theksoi se nuk ka terminologji të bazuar. “Nuk ka as terminologji dhe as kornizë ligjore për të drejtuar ata që kalojnë një kufi ndërkombëtar për shkak të pasojave në lidhje me ndryshimin e klimës”, tha ajo.

Në këtë mënyrë, ato nuk përmenden kur shënohet Dita Botërore e Refugjatëve.

E caktuar nga OKB-ja në vitin 2000 për të nderuar refugjatët në të gjithë globin, Dita Botërore e Refugjatëve festohet çdo vit më 20 qershor për të rritur ndërgjegjësimin për situatën e refugjatëve.

Ligji ndërkombëtar për migracionin mjedisor

Konventa e Gjenevës për Refugjatët është një kornizë ligjore që rregullon ata që kërkojnë strehim në një vend tjetër dhe meqenëse duhet të vendoset përndjekje, nuk mund të zbatohet për refugjatët e klimës.

Së bashku me Konventën e Gjenevës, Task Forca për Zhvendosjen nga Klima, e krijuar nga Marrëveshja e Parisit, i referohet migrimit dhe lëvizshmërisë njerëzore në lidhje me ndryshimin e klimës si dhe rekomandimet për qasje të integruara për të shmangur, minimizuar dhe adresuar zhvendosjen në lidhje me ndikimet e pafavorshme të ndryshimit të klimës por nuk ka terminologji të bazuar posaçërisht në lidhje me refugjatët klimatikë.