Pse Hixhabi është me Vlerë

Gjdo Musliman-Muslimane ne,ketë Botë…
Janë në dijeni se Fjala Hixhabë,se gka,do,me..
Thanë,na vjene nga Fjala Arabe-Haxhebe,..
Që nënkupton,se gjdo Femere Muslimane..
 
Është e Obliguar,që Mbulesen ta ketë,si……
Pasqyre për të mirë e jo si sode mendojnë…
Shume Injorantë,e Komunista te-Kuqë e të-zi-Faqezi…..
Se gjeja Jemi Terrorist,e vime nga,vendete-Shkrërrirrë…
 
Për gjdo Femërë,që i Takonë Besimit- Islamë..
Hixhabi është edhe si një  Provimë ne-Shkollim…
Testimi i parë,Por Fatkeqsisht,sod jemi Deshimtarë…..
Se edhe nga Femra-Muslimane,Shejtani,po i komandonë..
 
Hixhabi është,Bindje Ndajë Krijuesit,Allahut Azzuvexhel…….
Është Vepër e Besimit dhe Mbështetjese ne besim të,vërtet..
Është Vepërë,Modestie,Drejtësie,Mboroje,dhe Hixhani,nuk…. 
Është Diqka e re,Nuk është Simbol i Shtypjes,Nuk është mjet….
Që Kufizonë Lirin e,Femresë,Nuk është Burgë i Lëvizjesë se Lirë..
 
Me Rrespektë: Sabri Vilanci-Vushtrri:27:06:2012