1869-2

PROBLEMI I VAJZËS!

Një vajzë iu drejtua një dijetarit nëpërmjet celularit, iu ankua se ka një problem. Ajo i tha: E dua një djalë shumë! Katër vjet rresht, agjëroj dhe falem, përpiqem në adhurime, i lutem Allahut në namaz që ai djalë, të vjen dhe të ma kërkojë dorën time! Mirëpo një ditë, dëgjova nga prindi im se ai djalë, vetëm se ishte fejuar me një vajzë tjetër! Atëherë e lash namazin dhe agjërimin, dhe fillova ta urrej veten dhe gjendjen time dhe njerëzit përreth! Nga ti, i nderuari dijetar, kërkoj që të më mësosh se si ta përmirësoj veten time?!

Dijetari ia ktheu me fjalë të shkurta, por me kuptim shumë të fortë, dhe i tha: Hape Kur’anin në suren Haxh, ajeti 11, dhe aty do ta gjesh zgjidhjen e pro­blemit tënd!

Allahu në këtë ajet thotë: “Disa njerëz të tjerë e adhurojnë Allahun me kusht: Nëse u ecën mbarë, janë të kënaqur, por, nëse i godet fatkeqësia, ata kthehen në mohim e kështu humbasin këtë botë dhe tjetrën. Pikërisht kjo është humbja e qartë”. (El-Haxh: 11)

Ki kujdes vëlla dhe motër, që të bëhesh nga ata që e adhurojnë Allahun me kusht!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU