NGA DOBITË E NXËNIES PËRMENDËSH TË KURANIT!!

1. Mendjes i jep çiltërsi.

 2. Memorien e forcon.

3. Jep qetësi dhe stabilitet shpirtëror.

4. Dhuron lumturi dhe gëzim të pa përshkruar.

5. E largon frikën, pikëllimin dhe depresionin.

6. Mbjell ndjenjën e vetëbesimit dhe e shton imanin.

7. Bie sebep në lehtësimin e sëmundjeve kronike, prej të cilave njeriu ka vështirësi.

8. Ndihmon në shërimin e të belbëzuarit.

9. Ndihmon në zhvillimin e të menduarit, dhe e lehtëson të kuptuarit, dhe të mbajturit mendtë.

10. Çdo njëri që mëson diç nga Kurani dhe vazhdon ta dëgjon atë, ndjen një ndryshim të madh, për të mirë, në jetën e tij!.

Këto janë disa nga dobitë në dynja, kurse ato të ahiretit janë edhe më të  shumta!

Gëzimi me takimin e Allahut, të fituarit e Xhenetit, afërsia me njeriun më të dashur, Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e shumë dobi tjera janë nga dobitë e ahiretit!

A ka më mirë se të jesh afër Allahut dhe të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, Ditën e Kiametit!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU