NDIKIMI I MEDIAVE NË TRURIN TONË!!

– Gjatë luftës së dytë botërore, Hitleri u habit nga fakti se tre oficer të tij e thyen urdhrin e tij, dhe vendosi t’i ndëshkon me një metodë të çuditshme. E mori secilin nga ta dhe e vendosi vetmas nëpër burgje. Në çdo burg lëshonte muzikë klasike dhe ata të prangosur i vendoste para një tube uji, e cila pikonte shumë ngadalë. Atyre u tha se në burg është duke rrjedhur gaz helmues, i cili brenda gjashtë orëve do ti helmon. Pas katër orëve, shkoi ta shikon gjendjen e tyre dhe e vërejti se dy nga ta i gjeti të vdekur, kurse i treti vetëm se i merrte frymëmarrjet e fundit. Ajo më e çuditshme në këtë rast është se nuk kishte gaz helmues i cili rrjedhtë në burg, po kjo ishte një “luftë dhe mashtrim psikik”. Kjo bëri që mendjet e tyre t’i mbysin. Nga kjo u qartësua se ideja e gazit helmues bëri që trupat e tyre të prodhojnë hormone të cilat ndikonin negativisht në zemrat e tyre dhe në sistemet tjera të trupit, dhe me këtë t’ua mbyt trupat e tyre.

– Kjo e njëjta është ajo që e bënë media sot me  ne, edhe atë për çdo ditë. Ato përçojnë ide helmuese deri në mendjet tona dhe ne me rolet tona vetëm se e mbysin veten dhe shoqërinë.

 – Shembuj nga ato ide shkatërruese i kemi:

Izraeli ka ushtri më të fortë në botë!

Na duhen një qind vite për ta mbërri perëndimin!

Civilizimi perëndimor është shëmbëlltyrë!

I riu musliman është i zhytur në mëkate dhe degjenerim!

Ne nuk mundemi të zbulojmë gjë apo të shpikim diçka të re!

Muslimanët janë të përçarë dhe të humbur!!

– Këto janë disa nga idetë! Kurse ne me rolin tonë vetëm se jemi duke e bindur vetveten me realitetin e saj dhe jemi duke filluar ta mbysim vetveten, ngase kemi filluar të bindemi se këto ide janë të drejta dhe reale!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU