fetyra me damar2

Mos e goditni njeriun në fytyr

“Kur dikush prej jush të godet le t’i ikë fytyrës” hadithi transmetohet nga Buhariu (nr. 2420) dhe Muslimi (nr. 2612), prej hadithit të Ebu Hurejres

Pejgamberi ynë, Muhammed a.s., ka ndaluar një praktikë të tillë, të papëlqyer, për shkak të dëmeve të shumta që mund të pasojnë.

Ndoshta mund të pyetemi pse pejgamberi ynë e ka ndaluar fuqishëm këtë gjë.
Shkencëtarët kanë vërtetuar se goditja në fytyrë paraqet rreziqe të mëdha.

Sipas një studimi, shkencëtarët amerikanë pohojnë se goditja e përsëritur në kokë dhe në fytyrë mund të shkaktojë sëmundje neurologjike, të tilla si sëmundja e Alzheimerit, e cila ia humb trurit funksionin.

Prandaj, mos gaboni ta godisni dikë në fytyrë, e në veçanti të dashurit tuaj, qofshin gratë apo fëmijët. Në Islam kjo gjë është rreptësisht e ndaluar.