Meditimi

Zhytem në mendime dhe meditoj 
ta njoh  te vërtetën  ,boten ta kuptoi
por pse të  lodhem kotë 
kur çdo gjë është e kij-artë 
unë  jam  e vërteta nga krijuesi i lartë.

E shi-qoj kozmosin gjithësi pa kufij
as për oqeane nuk dije ne thellësi.
Por rrethe e përqark shofë  veç  mrekulli
te gjitha të krijuara nga i madhi Perëndi.

Te gjitha këto te stolisura ne kuranin famë -lartë 
për umetin e Muhamedit alejhi- selam.
E ne si pas ardhës  ta ndjekim këtë  rrugë 
ibadet te bëjmë  Zotin duke lutë. 

Shumë  ta falënderojmë dhe ta lusim për ahiret 
veprat e mira shpërblen- aj  me xhenet.
Vetëm ty te lusim dhe te adhurojmë
ti  je aj qe falen dhe na mëshiron.

Mundësona o Zot te vdesim sikur mysliman
vdekjen ta presim me la ilahe -ila -llah
me fytyrë të bukur me-leku te  na vjen
gëzoju o robi i Zotit rrugës për Xhenet.

Kur te pyetemi në varr  dhe të japim deshmi
mundëson-aj   o Zot rrjedhshëm  me u përgjigj .
Se Zoti i ynë eshë Allahu një
i dërguari profet Muhamedi alejhi -selam

Se feja e jone  pa dyshim është Islami
veprat e tona Namazi e zeka-ti
dëshmia e jona veprat e mira
frika ,ibadeti lutja dhe familja.

Udhëtim te shenjtë  e kemi Haxhin 
lumi aj që  lebekum bën për se gjalli 
Varrin ton o zot zgjeron-aj në at ditë 
nga dritaret e Xhenetit neve na jep dritë.

Ta shohim vendin ku kemi me shkue 
lumin aj qe Muhamedi (as) ka me e takua
me dorën e tije do ti jep ujë  me pijë
përgjithmonë  me ta me umetin e tije 

shpëtim nga zjarri vuajtja dhe e keqja
shpërblim me te  mira  qe nuk i ka jeta.

Hatem  Salihu