Me një punë dhe me një dua hapen tetë dyert e xhenetit!

Çdo besimtarë me punët e tij synon që ti hapen dyert e xhenetit, zatën kjo është nga ambiciet e larta që duhet ta ketë çdonjëri nga ne. Po shpesh herë harrojmë se kjo arrihet vetëm me mëshiren e të madhit Zot, e nga mëshira e madhe e Zotit për krijesat e Tij, ua ka mundësuar që edhe me punë të vogla të hapen tetë dyert e xhenetit.
Pra, kësaj radhe po e përmendim një punë dhe një dua që i hap tetë dyert e xhenetit!
Pejgamberi(alejhi salatu ve selam) ka thënë:”Kur njeriu merr abdes në formën më të mirë dhe thotë: Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përpos Allahut dhe se Muhamedi( alejhi salatu ve selam) është i dërguari i Tij! O Allahu im, më bëj prej të penduarve dhe të pastruarve, me të vërtetë për të do të hapen tetë dyert e xhenetit dhe hyn nga cila derë do”
(Muslimi dhe Tirmidhiu)
Allahu na bëftë prej këtyre njerëzve!

Hoxhë Fadil Musliu