Kushtet e reja që po u mundësojnë besimtarëve faljen e namazit

Kushtet e reja që po u mundësojnë besimtarëve faljen e namazit

Çdo ditë e më shumë praktikuesve të fesë Islame po u krijohet hapësirë më e mirë për kryerjen e obligimeve fetare.

Tashmë, shumë komplekse banesore, qendra rehabilituese, lagje të reja dhe aeroporte në vend, po bëjnë përpjekje për krijimin e kushteve për besimtarët mysliman.