Muhammad

Kush ishte PROFETI MUHAMED

Kush ishte PROFETI MUHAMED
SalAllahu alejhi ue selem

Ndër të gjithë njerëzit që jetuan në tokë
Ai ishte njeriu më fisnik dhe më i bekuari
Emri i tij ishte Muhamed
Që do të thotë “shumë i lavdëruari”

Ai ishte EL-AKIB
Ai erdhi pas gjithë të tjerëve
Ai është pejgamberi i fundit
Ai është vula e të gjithë pejgamberëve

Ai ishte EL HASHIR
Në kuptimin e vërtetë të fjalës
Kur kjo botë të shkatërrohet
Njerëzit te këmbët e tij do të ringjallen

Ai ishte EL-MAHI
Sepse e fshiu mosbesimin e injorancën
Në botën e mbushur me padituri e të këqija
Solli diturinë, udhëzimin ,mirësinë dhe paqen

Ai ishte SIRAXHUN MUNIR
Udhërrëfyes më i drejtë ndonjëherë
Pishtar ndriçues për të gjithë njerëzimin
Ishte vula për të tjerët pejgamberë

Ai ishte RAUF
Njeri durimtar
I këndshëm për shokët e tij
I butë në vepra dhe në fjalë

Ai ishte RAMETUN LIL ALEMIN
Për botët u dërgua si mëshirë
Për të gjitha krijesat
Ai ishte mëshiruesi më i mirë

Ai ishte EL-BESHIR
Njeriu më i mëshirshëm që jetoi në tokë
Ai e përcolli mesazhin e shpalljes hyjnore
Solli shpëtimin për njerëzimin dhe këtë botë

Ai ishte NEBIJUT-TEUBETI
Profeti i pendesës ,shembulli më i mirë
Ai ishte NEBBIJUR-RAHMETI
Profeti që botës i solli paqe dhe mëshirë

Ai ishte MUDHEKKIR
Më i mirë përkujtues
Ishte njeriu më i drejtë
Më i miri këshillues

Ai ishte EL-MUKAFFI
Pasuesi i të gjithë profetëve , i fundit prej tyre
I dërguar për të gjithë njerëzimin
Pa dallim kombësie dhe ngjyre

Edhe pse në moshë të re
Të dy prindërit i kishte humbur
Profeti Muhamed
Gjithmonë mbeti një fëmijë i lumtur

I padjallëzuar, fisnik ,inteligjent dhe i pastër
Ai ishte i thjeshtë në fëmijëri e rini përherë
Ai ishte i pafajshëm dhe njeri me karakter
I tillë mbeti edhe kur Allahu gradoi pejgamber

Për këtë botë u dërgua shpëtim dhe mëshirë
Ai i thirri njerëzit në shpëtim në udhëzim
Me fjalë të buta, me bujari dhe sjellje të mirë
Me mesazhin e tij i solli lumturi në njerëzim

Ai ishte njeriu më i veçantë qe jetoi ndonjëherë
Më i larti në morale dhe në karakter
Në uji Zem-Zem i ishte pastruar zemra
Për hir të tij në mes ishte ndarë hëna

Ai ishte njeriu më besnik që jetoi në këtë dynja
Ishte dhe është shëmbëlltyrë për njerëzimin
Ai arriti në perden e fundit Sidretu-l-Munteha
Ai e solli në botë paqen edhe udhëzimin

Nëse kërkoni shembull n’historinë e njerëzimit
Mendoni vetëm për një moment
Në gjithë historinë e njerëzimit që nga fillimi
S’ka shembull më të mirë se Profeti Muhamed

Autor
Astrit M Dervishaj