KURANI FAMËLARTË, SHOKU IM!

– A e ke pyetur ndonjë ditë vetveten, se çka do të ndodhte me ne, nëse silleshim me Kuranin ashtu si sillemi me celularët tanë??

Çka do të ndodhte me ne, nëse e bartnim kudo që shkonim … në çantat tona dhe xhepat tanë??

Çka do të ndodhte me ne, nëse i shfletonim fletët e tij ashtu si i shfletojmë fletët e gazetave??

Çka do të ndodhte me ne, nëse silleshin me të ashtu si sillemi me gjërat që nuk mundemi të jetojmë pa to?? – Dhe me të vërtetë, ne nuk mundemi të jetojmë pa të, librin e Allahut!!

Çka nëse fëmijëve tanë ua jepnim si dhuratë??

Çka nëse e lexonim gjatë udhëtimeve??

Çka do të ndodhte me ne, nëse atë e bënim të jetë gjëja primare e ditës sonë??

– Le të bëhet parulla jonë: “Kurani Famëlartë Shoku Im”!!

Për çdo ditë i hapin mesazhet e celularëve dhe i lexojmë mesazhet e dërguara nga shokët, por sa herë e hapim Kuranin dhe i lexojmë mesazhet e dërguara nga ana Allahut!?

Iblisi thotë: “Çudi me birin e Ademit!! Pretendojnë se e dojnë Allahun dhe i bëjnë gjynahe, pretendojnë se më urrejnë mua dhe prapë më nënshtrohen!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU