KU ËSHTË FUQIA!!

Fuqia nuk është;

në rritjen e zërit,

në nënçmimin e tjetrit para njerëzve,

në zënka dhe në qortimet e shpeshta,

dhe në shfaqjen e kryelartësisë para tjetrit ngase ti e konsideron atë më të ulët se vetja!

Po fuqia është;

në mundësinë e të diskutuarit me qetësi,

në respektimin e ndjenjave e të tjerëve,

në butësi dhe në falje me zemër dhe gjuhë,

dhe në modesti!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU