KJO VLEN PËR TËRË JETËN TËNDE

Vepro çfarë të duash, mirëpo mos e dëmto askënd.
Dallohu me çfarë të duash, mirëpo mos u bëj mendjemadh ndaj askujt.
Diskuto me kë të duash, mirëpo mos ofendo asnjëherë.
Zemërohu si të duash, mirëpo mos e lëndo askënd.
Mos ndiej keqardhje për faljen që ia bëre atij që të dëmtoi, edhe atë fort, sepse kjo është shumë më e mirë sesa të ndiesh keqardhje se ti e dëmtove dikë dhe ai nuk ta fali.
Nëse njerëzit të garojnë për dynja, ua lë dynjanë atyre.
Nëse njerëzit të garojnë për ahiret, ti bëhu më i shpejti prej tyre.
Allahu ia jep dynjanë atij që e do dhe atij që nuk e do, kurse ahiretin ia jep vetëm atij që e do.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU