514c4712-3d13-43af-a9c7-1b087dbc6118-1024x683

KI FRIKË ALLAHUN!

Disa njerëzve kur u thua: “Kini frikë Allahun!” Ta kthejnë: “Ti ki frikë Allahun!”

Kjo sikurse të jetë një ofendim për ta dhe e refuzojnë.

Allahu i tha të Dërguarit të Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “O i Dërguar, ki frikë Allahun.”[1]

Jezid ibën Kemit, Allahu e mëshiroftë!, përcjellë se e dëgjoi një njeri duke i thënë Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë: “Ki frikë Allahun!”Ebu Hanifja, Allahu e mëshiroftë!, nga këto fjalë u dridh, u zverdh dhe në fund tha: “Sa janë nevojtarë njerëzit që për çdo kohë ta kenë një njeri që ua thotë këto fjalë.”

Allahu thotë: “Atij që i frikësohet Allahut, do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”[2]

Ne nuk duhet dhe s’dëshirojmë të jemi sikurse ata që Allahu i përmendi dhe tha: “Kur atij i thuhet “Ki frikë Allahun!”, ai mburret dhe bën më shumë të këqija. Atij i mjafton Xhehenemi. Eh, sa vendbanim i keq është ai vend!”[3]

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të!, tha: “Ki frikë Allahun kudo të jesh, pas një të keqe bëje një të mirë dhe sillu me njerëzit me moral të mirë.”[4]

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

[1]              (El-Ahzab:1)

[2]              (Et-Talak: 2-3)

[3]              (El-Bekare: 206)

[4]              Imam Ahmedi, 2135, Tirmidhiu, 1987