KËSHTU NA I DEVIJOJNË TERMET!!

Lufta në rrugë të Allahut.. terrorizëm!

Kthimi në Kuran dhe Synet.. fondamentalizëm!

Thirrja për ngritjen e shtetit islam.. ekstremizëm!

Kapja për atë që ishin të parët tanë.. prapambeturi!

Ryshfeti.. fisnikëri!

Kamata.. interes!

Punëtori që merr ryshfet.. i dobishëm dhe përfiton!

I kapuri për fe..  i ngatërruar dhe me komplekse!

Të zhveshurit dhe lakuriqësia.. modë bashkëkohore!

Sharja dhe ofendimi i dijetarëve.. liri e të folurit!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU