ISLAMI I NJË OFICERI AMERIKAN

Dijetari Dr. Muhamed Hasani, Allahu e ruajt, thotë: “Në një shoqatë të cilën e kryesonte një oficer Amerikan, u takuam unë dhe ai dhe mes nesh u bë një dialog të cilin për ju do ta rrëfej shkurtimisht:

I thashë: Si e pranove Islamin?! Dhe u çudita kur më tha se më herët kishte qenë edhe prift fanatik i krishterizmit.

Më tha: E lexova Kuranin me përkthim dhe e lexova një numër bukur të madh nga hadithet e librit të Imam Buhariut, kurse shkaku kryesor ishte pranimi i Islamit i një nga shokëve të mi të punës. Një ditë shkova ta takoj se më duhej për një çështje rreth punës ku punonim dhe të pranishmit më thanë se është në xhami. Unë u drejtova kah xhamia dhe u ndala te dera e saj që ta thërras mirëpo në ato momente thirri ezani dhe pasha Allahun fjalët e ezanit depërtuan thellë në shpirtin tim dhe e ndjeva një ndryshim të madh në brendësinë time.

Më tha: Nuk di si ta shprehi atë ndjenjë, për arsye se më herët asnjëherë nuk shijova ëmbëlsi si ëmbëlsia e atyre fjalëve. Pastaj i shikova muslimanët, ata faleshin së bashku, binin në ruku së bashku, bënin sexhde së bashku, kurse unë e thirrja shokun tim të punës i cili nuk mu përgjigj.

Kur përfundoi namazi i thash: Unë jam kryesori i jot në punë dhe patjetër e ke të më përgjigjesh kur të thërras! Pse nuk mu përgjigje? Më tha: Për arsye se isha në namaz, para Zotit tim dhe kur jam në atë gjendje nuk i përgjigjem askujt përveç se Allahut.

Ndjeva një lloj kënaqësie të thellë në gjoksin tim për këtë fe dhe shokut tim i thash: Çka bëni nëse dëshironi të hyni në Islam?! Më tha se së pari pastrohesh e pastaj e dëshmon shehadetin. U pastrova dhe në xhami dëshmova se Esh-hedu en la ilahe il-lallah ue ene Muhameden resulullah (Nuk i takon adhurimi me të drejtë askujt përveç se Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Tij).

Emri i tij ishte Majkëll, kurse tani emrin e ka Abdusabur.

I thashë: Si e sheh ardhmërinë e Islamit në Amerikë? Më tha: Islami në Amerikë është shumë i fortë dhe shpresoj të jem i kuptuar mirë në kuptimin e fjalëve të mia, Islami. Nuk them “muslimanët” po them se Islamiështë shumë i fortë në Amerikë.

Këto janë fjalët e tij të përcjellur një nga një dhe në fund më tha: Të përgëzoj se plot nga Amerikanët kanë filluar të kuptojnë mirë se Islami i vërtet është Islami i Lindjes së Mesme dhe kanë filluar të kuptojnë se mesazhi i Isës është i njëjti mesazh i Muhamedit dhe se ai është Islami.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU