HISTORIA NA MËSON!

Kush lexon historinë, zemrën e tij nuk e kaplon dëshpërimi asnjëherë, dhe gjatë leximit të historisë, do të sheh se si njerëzit i kalonin ditët e dynjasë dhe si Allahu i ndryshonte gjërat!

Pasanikët u varfëronin,

të varfrit bëheshin pasanikë,

të dobëtit e të djeshmes, sot bëheshin të fortë

sundimtarët e të djeshmes, sot bëheshin shërbëtorë,

gjykatësit gjykoheshin,

fitimtarët humbshin,

jeta vazhdonte,

ngjarjet fare nuk ndaleshin,

njerëzit i ndërronin karriget dhe pozitat,

nuk kishte pikëllim që mbetej gjithmonë, e as gëzim të përhershëm!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU