Haxhinjëve

Haxhi eshte shtylla e Islamit
Obligim per ate qe ka mundesi
Ibadet qe ndikon ne rritjen e imanit
e pamatshme eshte vlera e tij
 
Gjith besimtaret anembane
udhetojne per ne Meke
zerat ngazellues degjohen:
Lebbejk – Allahumme -Lebbejk
 
Kur syte takohen me Qaben
zemrat mbushen me lumturi
Kur njeriu e kryen Haxhin 
me sinqeritet dhe perpikmeri
Ai arrin ta kenaqe Zotin e Tij
 
O ju haxhinj
qe Allahu iu ka mundesuar kete miresi
perpiquni qe ritet t’i plotesoni 
me frike, shprese dhe dashuri
qe Allahu t’ua pranoje me siguri
 
Meqe ndodheni ne vendin e shenjte
Aty ku duate jane te pranuara
nje dua te bukur per muslimanet anembane béni
qe zemrat e tyre te jene te udhezuara
 
Dhe per ne selefite
ndjekesit e sunnetit
Lutjuni Allahut
te na bej prej 

banoreve te Xhenetit!