GRUAJA E CILA NUK I BINDET BURRIT TË SAJ PËR KRYERJEN E MARDHËNIEVE INTIME!

Pyetja:
Nëse një grua përshkak të gjendjes së saj jo të mirë shpirtërore, nuk i bindet bashkshortit(të bëjë mardhënie intime), a llogaritet në këtë rast gjunahqare !?

Përgjigjja:

Gruaja e ka për obligim që tia plotësojë dëshirën e burrit të saj për kryerjen e mardhënieve intime,- dmth,- kur ai kërkon prej saj që të kryejnë këtë akt seksual.

Porse, nëse ajo me të vërtetë nuk ndihet mirë, qoftë nga ana shpirtërore apo fizike, në këtë rast edhe burri i saj nuk duhet ti kërkojë gruas një gjë të tillë, sepse mund të jetë e dëmshme për gruan e tij.

Muhamedi,- salallahu alejhi ve selem!,- ka thënë:
“Nuk është e lejueshme që dikush t’i bëjë dëm vetes apo të tjerëve”.

Duke u nisur nga kjo, themi se burri duhet të mos e kërkojë prej të shoqes kryerjen e mardhënieve seksuale ose të kënaqet në atë mënyrë që nuk e dëmton gruan e tij(puthjet,ledhatimet etj).

Allahu është më i Dituri!.

Shejh Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Nga arabishtja:
Suad B. Shabani.