E Mërkurë

E Mërkurë

11.00 – 12.00

Kuizi i Ramazanit

12.00 – 13.00

Hatme Kur´ani Kendim Live nga Hoxhallaret e ndryshem

13.00 – 13. 15

Një këshill për agjeruesin nga Hoxhë Lulzim Susuri

14.00 – 16.00

Karvani i Ramazanit më hoxhallar të ndryshem

16.30 – 17.00

Dobitë e agjërimit më hoxhallaret Fadil Musliu – Fatmir Latifi – Ekrem Avdiu

17.30 – 18.00

Si ta përgadisim Iftarin

18.00 – 30 min para iftarit

Emisioni Ramazani freskim I shpirtit më Hoxh Omer Berisha

30 min para iftarit Live

Ju argeton moderator Hevzi Hasani , po ashtu këshilla për dëgjusit e Radio Pendimit nga Hoxha I mirënjohur Dr. Shefqet Krasniqi – Mazllam Mazllami dhe Bekir Halimi