Dita e Mesuesit-PO-8-Marsi-JO…

Jemi në muajin mars,
në të cilin është një ditë
Që edhe mund të urohet,
Por jo të festohet.

Kjo është Dita e 7-Marsit,
Dita e Mësuesit,
e jo Dita e 8-Marsit 
si festa e Nënave.

Të gjithë ne e dimë se edhe Allahu i Lartmadhëruar
Fjalën e parë në Kur’anin famëlartë ka thënë: “Lexo…”
Mësuesi është si prindi i dytë,
sepse nga mësuesi fillojmë të marim dituri, kulturë.

Ndërsa nga dita e ashtuquajtur 8 Marsi,
si ditë e nënës, ne nuk kemi as dobi 
e as nuk është e lejuar me besimin tonë islam.
Sepse kjo është festë e atyre që s’kanë besim dhe shpresojnë në lule-figura.

Fatkeqësisht, sot jemi dëshimtarë se si në trojet tona
e vlerësojnë mësuesin, 
pra, ata nga të cilët morëm dijeni
sot nuk janë në gjendje të kenë as një jetë minimale…

Vallë, a e meritojnë këtë?!
Mësuesit sigurisht se jo.
Por ne shpresojmë që do të bëhet mirë.

Ndërsa ne mundemi t’i përkujtojmë,mësuesit tanë,
dhe t’i falënderojmë,
sepse nga ata fituam dijeni, kulturë, pjekuri.

Pra, edhe kjo ditë nuk lejohet të festohet
Por vetëm të përkujtohet
Si një Ditë e M Ë S U E S I T…

Sabri Vilanci:6:03:2013D