DASHURIA E VËRTETË!!

E pyeti gruaja e sëmurë burrin e saj, se ajo nëse vdes sa do pres ta martojë tjetrën pas saj?

Burri i tha: Deri sa të thahet dheu i varrit tënd.

I tha: A më premton…??

Ia ktheu se po me lejen e Allahut.

Pas një kohe shumë të shkurtër vdiq gruaja dhe burri e vizitonte varrin e saj për çdo ditë brenda një viti… dhe varri gjithmonë ishte i lagur, dheu nuk thahej!!

Një ditë nga ditët burri shkoi në varreza natën dhe pranë varrit të gruas e gjeti vëllain e saj. E pyeti: Çka bën këtu?

Tha: E çoj në vend amanetin e motrës sime. Çdo dy ditë e lagi dheun që të mos thahet varri i saj!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU