ATA JANË TË RRALLË DHE TË MREKULLUESHËM!

Në jetë do të kuptosh se çdo individ që e takon e ka rolin e vet:

Disa do të vënë në sprovë, e disa do të shfrytëzojnë!

Disa do të paraqiten sa për sy e faqe, e disa do të donë!

Disa do të dashurojnë, e disa do të mësojnë!

Mirëpo, më i rëndësishmi është, ai që e nxjerr më të mirën prej teje.

Ata janë të rrallë dhe janë individë të mrekullueshëm!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU