A të ka marrë malli për xhenet?!

Nëse je përmalluar për xhenetin dhe të mirat e tij, dije se edhe ai është përmalluar për ty!
I Dërguari i Allahut(alejhi salatu ue selam) ka thënë: ”Çdo ditë që kalon, Xheneti lutet dhe thotë: O Zot, frutat e mi janë pjekur, lumenjtë e mi janë rregulluar dhe mua më ka marrë malli për të dashurit e mi. Pra, silli më shpejtë banorët e mi!”
Allahu na bëftë prej banorëve të xhenetit!

Hoxhë Fadil Musliu