A e ka fut vërtet gruaja dreqin në shishe?

Pyetje: A e ka fut vërtet gruaja dreqin në shishe?

Përgjigje:

Jo. Kjo nuk eshte e vërtetë por gënjeshtër per disa arsye:
1-Nuk ka asnjë transmetim në librat e fesë. As në Kuran e as hadith.
2-Shejtani eshte i tejdukshëm dhe nuk është trup fizik që mund ta fusësh në shishe ose diku tjetër sepse ai hyn dhe del pa problem.
3-Me këtë shembull disa burra kanë dasht me e nënçmuar gruan duke shpifur per të kinse ajo e ka hilen dhe mashtrimin më të rrezikshëm se vet shejtani.

Ta besosh këtë tregim eshte e ndaluar-haram dhe nënçmim për gruan. Andaj mos e beso.

Hoxhë Lulzim Susuri