qabja e bekuar mekkah

A e dini se?

Haremi i Mekës është ndërtesa më e madhe në botë dhe kushton 100 miliard dollar, ka hapësirë prej 356.800 m2.

Hapësira përreth zë vend 1 milion m2 dhe gjatë vitit e vizitojnë 20 milion haxhilerë dhe umrexhi. Është e hapur 24 orë dhe nuk mbyllet kurrë. Ka 13.000 tualeta, të cilat pastrohen katër herë në ditë. Uji që tepron nga burimi i zemzemit deponohet në depon që nxë 1.700.000 shishe ujë prej 10 litrave. Ka 2000 kutia për amanete dhe me qindra ventilatorë për freskim brenda haremit. aty në 5 gjuhë të ndryshme. Shërbimi për njerëzit me nevoja të veçanta ofron 10.000 karroca të thjeshta që ndahen falas dhe 4000 karroca elektrike, për dy dhe tre persona. Falja e 5 kohëve të namazit në Harem vlejnë sa të ishe falur 277 vjet e 9 muaj e dhjetë ditë. O Allah! Ruaje këtë Shtëpi Tënde të Shenjtë, na e lehtëso vizitën e këtij vendi me nijet të haxhit dhe të umres!

Në shërbimin higjienik të kësaj xhamie punojnë 1800 puntor higjienik, përdoren 40 makina elektrike për pastrimin e kësaj xhamie, ka 2000 korpa bërlloqesh, 40.000 tepiha, të cilat përbëjnë një gjatësi më të madhe se rruga Xhide-Mekë, 79 km. Ka depo rezervë për 15.000 tepiha.

Ka 25.000 mbajtëse të ujit dhe llogaritet sistemi më i madh në botë për dhënie të ujit.

Çdo ditë testohen nga 100 mostra spontane të ujit.

Shkolla e Kuranit e Dy Haremeve është shkollë falas dhe ofron shërbimet e veta 24 orë pa ndërprerë, Jep diploma në dhjetë kiraete dhe nga kjo shkollë përfitojnë më shumë se 180 shtete. Brenda tre viteve ka patë më shumë se 500.000 testime.

Pllakat e mermerit janë të atilla që e nuk e mbajnë nxehtësinë.

Shërbimi i aplikacionit El-Maksad të orienton drejt çdo pjese të Haremit.

Sistemi i zërimit mundësin e gabimit e ka 0%. Ka 6000 altoparlante, 4 sisteme të zërimit, punojnë 50 inxhinier të zërit. Hutbeja perkthehet aty për aty në pesë gjuhë të ndryshme.

Brenda Haremit ka Kurana të përkthyerë në 65 gjuhë të ndryshme. Hutbeja e xhumas përkthehet aty për

Ndahen 4 milion iftare dhe 500.000 pako hurmash pa bërthama brenda Haremit dhe po aq pako hurmash ndahen jashtë Haremit. Pas ngrënies së iftarit xhamia pastrohet për 2 minuta.

Allahu na mundësofte Umre dhe Haxh sa më shpejtë!

Bekir Halimi