VLERA E BESIMIT DHE DITURISË

Dihet se Besimi është celësi i shpëtimit dhe Xhennetit.
Por besimi i mirëfilltë arrihet përmes diturisë.
Andaj , pa dituri ska besim,kurse pa besim s’vlenë as dituria.
Pra besimi dhe dituria janë sikur syni dhe drita.
Në mungesë të njërit prej tyre nuk arrihet të pamurit.
As njeriu me sy të shëndoshë nuk mund të sheh në erresirë.
Ashtu sic nuk sheh i verbëri në mesditë.

Shkruar nga Hoxha Zekerija Bajrami , përcjellë Radio Pendimi.