RTV-Pendimi

PLAYLIST – RTV PENDIMI

RTV Pendimi është Medium Islam në gjuhën shqipe, që filloi punën e saj në Tetor të vitit 2006. RTV Pendimi synon përhapjen e diturisë fetare dhe rrënjëzimin e metodologjisë te të gjithë myslimanët e rajonit dhe te ata të cilët hulumtojnë pas të vërtetës.