sadaka

A të japim sadaka kur kemi shumë borxhe?

Pyetja:

A duhet të ndalojë së dhëni sadaka në mënyrë që të ruaj paratë për të kthyer borxhet, edhe nëse borxhet janë shumë të mëdha?

***

Përgjigjja:

Meqë borxhi qenka kaq i madh, atëherë pagimi i borxhit është më i rëndësishëm sesa të jepet sadaka.

Allahu e di më së miri.

Shejh Asim El Hakim