22 SHENJAT E MORALIT TË MIRË

1- Që njeriu të jetë i turpshëm.

2- Të mos jetë i padrejtë.

3- Të jetë përmirësues.

4- Të jetë i sinqert në fjalë.

5- Të mos flasë shumë.

6- Të jetë me punë të shumta.

7- Të mos gaboj shumë.

8- Të jetë bamirës.

9- Të jetë i durueshëm.
10- Të jetë falënderues.
11- Të jetë i kënaqur.
12- Të jetë i urtë.
13- Të jetë i shoqërueshëm.
14- Të jetë i ndershëm.
15- T’mos jetë mallkues.
16- Të mos jetë ofendues.
17- Të mos jetë bartës i fjalëve.
18- Të mos jetë gëshnjeshtar.
19- Të mos jetë koprrac.
20- Të mos jetë ziliqar.
21- Të mos jetë përgojues.
22- Të dojë dhe të urrejë vetëm për Allah.

Përshtati: Valdet Kamberi