Eid-Al-Adha-Greeting-Card-Each-01

Urime festa e Kurban Bajramit

“Urime dhe për shumë vite festa e Kurban Bajramit, paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin me ju dhe familjet tuaja” urime nga stafi i Radio Televizionit Pendimi.

Urojmë që kjo festë të përcillet jo vetëm me urime të mira, por edhe me vizita tek të afërmit dhe me vepra të mira, sepse kjo ditë është ditë e mëshirës, faljes, mirëkuptimit, mirësisë dhe paqes.

Gjithashtu Rtv Pendimi të gjithë Haxhijve ju uron që Haxhi tu jetë pranuar dhe të gjithë atyre që kanë bërë nijet për të prerë Kurban të jetë i pranuar tek Zoti i Madhërishëm. /Rtv Pendimi/