Zekerija Bajrami

TË DREJTAT E FEMRËS NË ISLAM

Nuk ka asnjë sistem në botë që e vlerëson femrën ashtu siç e vlerëson Islami.
Por,megjithate,ndaj Islamit janë hedhur shumë akuza për çështjen e femrës.
Në shekullin e VII zullumi ndaj femres kishte arritur kulminacionin,për atë i dërguari a.s. ia dha femrës të drejtat që i takojnë,dhe e bëri femrën faktorë të rëndësishëm në shoqëri.
Shumica e njerëzve,nuk e dinë statusin e femres sipas Islamit.Andaj hedhin gurë pas tij,e sidomos Shqiptarët,të ndikuar nga propaganda e armiqëve të
Islamit.
Të gjitha shpifjet që bëhen në adresë të Islamit janë të pa baza.
Disa nga Shqiptarët,edhe pasi që e kanë pranuar Islamin,vazhdojnë ti praktikojnë ca doke të trashëguara nga Kanuni i Lekë Dugagjinit.
Sidomos,kur është në pyetje çështja e femrës..
Por ç’është më e keqe ,se ata i kanë bërë dhe vazhdojnë t’i bëjnë në emër të Islamit.
Kurse Islami është i pastër nga akuzat e tilla.
Këtu do të prezantojmë dy foto,në foton numër një,trajtohet femra sipas Islamit,kurse në foton numër dy trajtohet sipas Kanunit të Lekës.

Shkruan hoxhë Zekerija Bajrami