Rtv Pendimi

TË DREJTAT E FEMRËS NË ISLAM

Nuk ka asnjë sistem në botë që e vlerëson femrën ashtu siç e vlerëson Islami.
Por,megjithate,ndaj Islamit janë hedhur shumë akuza për çështjen e femrës.
Në shekullin e VII zullumi ndaj femres kishte arritur kulminacionin,për atë i dërguari a.s. ia dha femrës të drejtat që i takojnë,dhe e bëri femrën faktorë të rëndësishëm në shoqëri.
Shumica e njerëzve,nuk e dinë statusin e femres sipas Islamit.Andaj hedhin gurë pas tij,e sidomos Shqiptarët,të ndikuar nga propaganda e armiqëve të
Islamit.
Të gjitha shpifjet që bëhen në adresë të Islamit janë të pa baza.
Disa nga Shqiptarët,edhe pasi që e kanë pranuar Islamin,vazhdojnë ti praktikojnë ca doke të trashëguara nga Kanuni i Lekë Dugagjinit.
Sidomos,kur është në pyetje çështja e femrës..
Por ç’është më e keqe ,se ata i kanë bërë dhe vazhdojnë t’i bëjnë në emër të Islamit.
Kurse Islami është i pastër nga akuzat e tilla.
Këtu do të prezantojmë dy foto,në foton numër një,trajtohet femra sipas Islamit,kurse në foton numër dy trajtohet sipas Kanunit të Lekës.

Shkruan hoxhë Zekerija Bajrami

TË NGJAJSHME

IOS
ANDROID
DONACION
DËRGO MESAZH