PËRULU PARA ALLAHUT SI JETIM

Atë thyerje që e ndien në brendësinë tënde, ka nevojë për mendim të mirë për Allahun.
Ka nevojë për dua e të biesh në sexhde dhe t’i afrohesh edhe më tepër Allahut.
Ai është i Vetmi, që përkujdeset për ty dhe i Vetmi që të do.
Dhe i Vetmi, i cili nuk të braktisë.
Përmende Allahun shumë kur je i mërzitur, Ai është që do të të ndihmojë.
Mos e lësho derën e Tij asnjëherë dhe përulu para Tij, sikurse jetimi, i cili nuk e ka askënd tjetër.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU