O ti…!

 

O ti që veten mysliman e quan,

e për këtë fe asgjë s’ke mësuar

Ti që botën tjetër e mohon

Thua Xheneti dhe Xhehenemi nuk ekzistojnë

Si do të dalësh para Zotit tënd

Si do të jetë gjendja jote

Atë ditë kur të dridhet toka me tronditjen e saj të fundit.

E kjo botë do të zhduket

Ku janë atë ditë!

Ato që thoje kurrë nuk do të zhduken

Ku janë paratë që ishin zot për ty

Ku është fama dhe pozita

Ku janë lumturia dhe shëtitjet

Ku janë fëmijët dhe prindërit

Ku janë motrat dhe vëllezërit

Ku janë shokët dhe shoqet

Ku janë nipat dhe mbesat

Ku janë gjyshërit dhe gjyshet

Ku janë ata, më thuaj!

Atë ditë të gjithë do të braktisin

E për vete të gjithë do të përgjigjen

O ti i mjeri!!!

Sa shumë që më dhimbsesh

Ti që Zotin e mohon

Si mendon që do të jetë përfundimi yt?

Si do të dalësh para Allahut?

Oh, i mjeri ti!!!

Sa i përulur dhe i pavlerë do të jesh atë ditë

Pendohu, të lutem!

Allahu është shumë Mëshirues dhe Mëkatfalës

Të gjitha do t’i falë

Largohu nga kjo, o ti i ngratë,

Largohu, pasuria të ka verbuar

Djalli të ka pushtuar

Këtë botë shumë ta ka zbukuruar

Ndalu një minutë dhe mendo

Sa shumë argumente që ke

Duke u nisur nga vetja jote

gjithë këtë të mirë që ti posedon kush mendon që ta ka dhënë

Ti që thua Zoti nuk ekziston

Më thuaj atëherë se kush të krijoi

Lotët më pikojnë, të mos qaj nuk mundem

Kur të shoh se si je duke u zhytur në detin e humnerës

Allahut i lutem që t’ju udhëzojë

Dhe nga ky mosbesim mua të më mbrojë

Na ndihmo, o Allah, të gjithëve në këtë botë

Që të adhurojmë dhe të madhërojmë ashtu siç Ti e meriton.