235722812_369009937916550_7792718867175738749_n

Një gjermane konvertohet në islam në xhaminë e Shipol në Mitrovicë

Sot në xhaminë time në Shipol-Mitrovicë e pranoj Islamin një gjermane Luzia qe tash e tutje e perzgjedhi emrin e nanës së njerëzimit, HAVA!
Të njejtën kohë e vendosi me një Mitrovicas të kurorëzohen sipas adeteteve tona shqiptare në xhami me Hoxhë!
Falenderoj dhe uroj çiftin e ri bashkëshortorë që zgjodhën xhaminë time për kurorë dhe pranim të Islamit!
Respekt për të gjithë!
Fatmir Latifaj.