изобр._3.2

MOTËR TI JE AJO QË VENDOS PËR VETVETEN!!

Sa mirë që është për një femër të jetë mbretëreshë, me një kohë kur janë shtuar robëreshat!

Të jetë e shtrenjtë, me një kohë kur vajzat janë bërë të lira!

Të jetë e turpshme, me një kohë ku turpi ka hum­bur!

Të posedojë zemër të gjallë, nga e cila burojnë dashuria dhe pastërtia, e të mos jetë zemra e saj e lirë, që e posedon kush të mundet dhe të do!

Të jetë si trëndafili, i cili e përhap erën e saj të dëlirësisë dhe turpit, dhe të mos jetë si lulet e tjera!

Të jetë e pastër dhe e ndershme, me një kohë ku ka humbur nderi dhe pastërtia!

Të jetë e kapur për fe, me një kohë ku haramet janë shtuar, dhe të kapesh për fe është si ta mbash një gacë në dorën tënde!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU