MOTËR MARTOHU ME KËTË DJALË!!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, ka moral dhe ka fe.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, me nënën dhe me motrën e vet sillet si me mbretëresha.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, me të miturin sillet si të jetë baba i tij.. martoje!

Nëse ta  kërkon dorën një djalë, që e fal namazin nga frika e llogarisë para Allahut, e jo nga frika e njerëzve apo nga humbja e reputacionit.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, e donë mbulesën tënde, dhe është i kënaqur të ketë për grua, para se të sheh të zbukuruar me kozmetikë.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, e donë namazin e natës.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, qan se një fëmijë mbetet jetim.. martoje!

Nëse ta kërkon dorën një djalë, i cili, pikëllohet për gjendjen e muslimanëve.. martoje!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU