Love-vs-Logic-770x470

MOTËR KUJDES NGA KJO DASHURI!

Ki kujdes nga dashuria që i verbëron sytë!

Ki kujdes nga dashuria që shejtanin e kënaq!

Ki kujdes nga dashuria që nuk është i kënaqur me të Allahu dhe i Dërguari i Tij, paqja dhe mëshira e Alla­hut qofshin mbi të!

Ki kujdes nga dashuria që ta humb besimin dhe dashurinë e familjes dhe shokëve!

E mjera ti të derdhësh lot për të! Lotët e tua janë të shtrenjta dhe me vlerë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU