MOS I SHKATËRRONI GRATË E JUAJA!!

U ul burri në mesin e familjarëve të vet, krenar me vetveten dhe me mendimin e vet para të gjithëve, dhe gruaja në atë moment e jep mendimin e saj, dhe kundërpërgjigja e tij ishte: Çfarë është ky budallallëk?!

Madje, nuk i mjaftoi kjo, po filloi që t’i komenton përpjekjet e tij të përhershme, se ato janë më të mira në aspekt të logjikuarit dhe të menduarit.

Fëmijët e vërejtën reagimin e prindit dhe kjo i bëri që në sytë e tyre, nëna, të ju duket si budalla! Kjo i bëri që ata të mos kenë besim tek ajo dhe në mendimin e saj, dhe ajo të mos jetë e fuqishme që ato gjëra që i sheh të drejta në përmisimin e gjendje familjare t’i realizon, ngase ajo në sytë e fëmijëve të saj është “budalla”, e cila, ballafaqohet me lloje të ndryshe kritikash dhe akuzash nga prindi i tyre.

Ky qëndrim përsëritet me format e ndryshme. Herë me paraqitjen e saj si të dobët, e cila ka nevojë që i biri i saj, i cili i ka arritur të pesëmbëdhjetat, ta mbron dhe ta shoqëron në blerjen e gjërave, e herë se ajo nuk din se si të sillet me fëmijët e saj kur ata gabojnë! Dhe e tëra kjo të bëhet para syve të fëmijëve,  deri në atë gradë, saqë ajo të mos respektohet nga fëmijët!

Kjo thyerje do të thotë shkatërrim i një pjese të rëndësishme nga shtyllat e familjes, dhe me këtë, baraspesha familjare të destabilizohet nga aspekti i ardhmërisë dhe nga aspekti i edukimit të brezit të ardhshëm!

Me plot kuptim e themi se me thyerje nënkuptojmë humbjen e busullës në shtëpi!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU