Llogari..!

Mbushe librin me veprat e tua
Mos u mer me punët e huaja
Është libër që ty do të jipet
Llogari prej teje d’otë lipet

Vepro shumë e sa më pak fjalë
Një ditë fryma ka me tu ndalë
Mos mendo se me kaq mbaron
Jeta e vërtet tash sa po fillon

Kjo jetë është shumë e shkurt
Nga të vjen libri nuk je i sigurt
Veprat tua për ty janë të lidhur
Kjo ditë mos të jetë e hidhur

Liibër që kurr se ke prek me dor
Por emri yt shkruan si autor
Shiqoj veprat e mos u bër si qor
Këtu qka ke mbjell atje ke me korr

Nuhi Osmani