11218527_1586730174930248_9107732388054026625_o-2z1oxgu0p2ndyshej532f4

GRUAJA ËSHTË SI KËPUCA!!

Një ditë nga ditët një dijetar ishte ulur me një grup njerëzish. Në mexhlis u paraqitëm shumë tema, e ndër to, disa nga të pranishmit e paraqitën edhe temën e martesës dhe grave.

Njëri nga ta tha:

Gruaja është si këpuca… burri mund ta ndërrojë dhe ta zëvendësojë, derisa ta gjejë numrin e për­shtat­shëm për të!!

Të pranishmit të habitur nga fjalët e tij, shikuan kah dijetari dhe i thanë: Cili është mendimi i juaj për këto fjalë?!

U përgjigj: Atë që e tha vëllai ynë është e vërtetë plotësisht! Gruaja i përngjan këpucës në sytë e atij që veten e sheh si këmbë, dhe ajo është kurorë në sytë e atij që e sheh veten si kokë!

Mos e qortoni atë që flet, po shikoni se si e sheh ai vetveten fillimisht!!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU