GRATË JANË SHOQËRUESE TË BURRAVE

Burri që e merr mendimin e gruas së tij në çdo gjë, nuk është naiv dhe personalitet i dobët.

Po ai vetëm thjesht beson se urtësia e tij nuk plotësohet përveçse me prezencën e femrës.

Ai njeri është i mrekullueshëm në mendimet e tij dhe në moralin e tij.
I mrekullueshëm në sjelljen e tij me gruan.

Ai është njeri që e respekton gruan dhe e respekton rëndësinë e saj në jetën e tij.

Ai në të sheh nënë, e motër, e grua dhe vajzë!

Ai fort beson në fjalët e të Dërguarit të Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, i cili ka thënë: “Gratë janë shoqëruese të burrave, nuk e respekton atë përveçse fisniku, dhe nuk e nënçmon atë përveçse i poshtëri”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU