gruaja-dhurate

DHURATË PËR ÇDO BURRË QË E NEGLIZHOI DASHURINË NDAJ GRUAS!!

  1. A e di se ajo kur të telefononte shpesh, kjo ishte sinjal për ty, se ajo do të flet vetëm se me ty, e jo me të tjerë!
  2. A di se ajo do të gjejë më të mirë se ti, ngase mësoi nga plagët e saj se si të zgjedh!
  3. A e di se gruaja të cilës i është bërë padrejtësi, kur do burri t’i kthehet asaj përsëri, dije se koha e tij vetëm se ka kaluar!
  4. A e di se gruaja e ka “shqisën e gjashtë” më të fuqishme se sa të burrit, dhe ajo shumë lehtë e dallon se burri, a është ndryshuar apo e tradhton!
  5. A e di se gruaja është më durimtare dhe më shumë përballon nga ti, dhe nëse ajo largohet nga ti, dije se ajo ka qenë pas një mijë tentativave nga ana e saj për falje dhe ndjesë!
  6. A e di se ajo kur lëndohet, në shumicën e rasteve e preferon heshtjen!
  7. A e di se ajo kur zemërohej dhe të qortonte, kjo do të thotë se ajo shumë të donte!
  8. A e di se ti kur e lëndoje dhe i jepje plagë në shpirt dhe zemër, ajo shpresonte dhe ishte e udhës që ti të ndryshosh për ka e mira, e jo ta neglizhosh!
  9. A e di se ajo nuk i harron gabimet e tua, sado kohë që të kalojë, po ajo bëhet se i harron, dhe pikëllimi i saj është prezent në zemër, dhe kur lëndohet nga ti, ajo atëherë i rikujton të gjitha plagët e kaluara!
  10. Kush e humb dashurinë e një gruaje të sinqertë, vetëm se e ka humbur gjithë dynjanë!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU