300-Trick-Questions-to-Put-Your-Mind-to-Work

Cila vepër mund të konsiderohet përngjasim me jobesimtarët?

Pyetje:

I nderuari Hoxhë! Si mund ta dimë se cila vepër është përngjasim me jobesimtarët?

Përgjigje:

Përngjasimi me jobesimtarët mund të vërehet në pamjen e jashtme, në rroba, në ushqim dhe gjëra të ngjajshme. Kuptimi i këtij përngjasimi është që njeriu të veprojë diçka e cila është cilësi ose veshje e jobesimtarëve dhe si rrjedhojë e kësaj nëse dikush e sheh në këtë gjendje atëherë, ai mund të gjykojë se personi në fjalë është jobesimtarë ose veshja e tij është sikur e jobesimtarëve. Pra, ky është përkufizimi i përgjithshëm i kësaj çështje.

Mirëpo, nëse ndonjë gjë është e përhapur në mesin e muslimanëve dhe është bërë si një gjë (veshje, ushqim) e përbashkët i muslimanëve dhe jobesimtarëve, në këtë rast themi se ajo është e lejuar.

Madje, edhe nëse baza e asaj është me prejardhje prej jobesimtarëve, kuptohet me kusht që vetvetiu ky veprim në Islam të mos jetë i ndaluar.

Si p.sh: Veshja e mëndafshit në mesin e muslimanëve, etj.

Allahu është më i Dituri!

“Përmbledhje e ligjeratave dhe fetvave në Haremin e Mekës, 3/367”.

Shejh Muhamed bin Salih el Uthejmin,- Allahu e mëshiroftë!

Përktheu dhe Përshtati nga arabishtja: Suad Shabani