IMG_8626

A prishet abdesi nëse dëgjon muzikë?

Pyetja:

A prishet abdesi nëse dëgjon muzikë?

***

Përgjigjja:

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!
Falënderimi i takon Allahut! Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Jo, kjo gjë nuk e prishë abdesin, por ta prish shpirtin dhe zemrën. Allahu e di më së miri.

Imam dr. Ahmed Kalaja