meka

A lejohet të shkoj në haxh nëse kam ende borxh për veturë apo shtëpi?

Pyetja:

A lejohet të shkon në haxh ai person që ende ka borxh për shtëpi apo veturë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Pejgamberin ﷺ.

Përderisa borxhi do vazhdojë të paguhet në bazë mujore dhe nuk do të ndërpritet, lejohet që personi të shkojë në haxh.

Shejh Asim El Hakim