6-1024x512

A lejohet shkarkimi i librave dhe programeve falas nga interneti?

Pyetja:

A lejohet shkarkimi i librave dhe programeve falas nga interneti?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk ka asgjë të keqe të përdorësh librat falas që janë të disponueshëm në internet, duke i lexuar, ruajtur ose printuar çfarë të duhet prej tyre, sepse ato janë vendosur në internet vetëm për këtë qëllim.

Në mënyrë të ngjashme, nuk ka asgjë të keqe me shkarkimin e programeve dhe aplikacioneve kompjuterike falas që janë të disponueshme në internet.

Parimi themelor është se lejohet shkarkimi i atyre librave dhe programeve, dhe përgjegjësinë e ka faqja e internetit që i ka publikuar, nëse autorët nuk kanë dhënë leje për këtë. Ai që shfleton faqet e internetit nuk është i detyruar të sigurohet që autori i çdo libri ose programi të ketë dhënë leje për shkarkimin e tij.

Allahu e di më së miri.

Burimi: islamqa.com