AddText_09-17-11.05.21-696x348

Si të bëjm davet me familjarët?!

Falënderimi i takon Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamed dhe mbi familjen, shokët dhe të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Thirrja në islam e pjesëtarëve të familjes është ndër detyrat më të rëndësishme për një musliman, duke zbatuar kështu urdhërin e Allahut tek thotë:
(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)
“Dhe ti paralajmëroje farefisin tënd më të afërm” [Sure Ash-Shu’ara: 214]
Dhe nuk ka dyshim që thirrja apo daveti është detyrë e vështirë dhe një përpjekje që duhet të jet e vazhdueshme, por in sha Allah bëhet e lehtë atëherë kur qëllimi është shpëtimi i njerëzve më të dashur nga humbja dhe udhëzimi i tyre në dritën e islamit.
Sado që të flasësh për këtë temë nuk do të mjaftonte, por do të jap disa këshilla, të cilat in sha Allah do të jenë vërtet ndihmuese në këtë rrugë:
1- Bëhu ti shembull i mirë i islamit.
Familja jote shikon në moralin dhe sjelljen tënde, islamin dhe për çdo gjë që vepron mundohu të jet pasqyrë e moralit islam… Kujdes që të mos jesh prej atyre të cilët Allahu i përshkruan në Kuran:
(أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ)
“Vallë, a po i urdhëroni ju njerëzit që të bëjnë të mira, e veten po e harroni…”
[Sure Al-Bekare: 44]
Sjellja dhe morali flasin më shumë për islamin sesa mijëra fjalë që do të mundohesh t’i përzgjedhesh, kështu që përmiso sjelljen dhe moralin tënd duke qenë kështu shembull i mirë për islamin.
2- Nuk ka dyshim që pas sjelljes dhe moralit vjen të folurit me fjalë të ëmbla dhe të buta…
Kujdes! Mos flit ashpër, sepse ashpërsia mund të shtojë më tepër kryeneçësinë e atij që e fton, por zgjidhi fjalët më të buta, sepse vërtet të folurit butë e zbut zemren.
Dhe gjithnjë njeriu sado i egër apo i ashpër të jet, tek dëgjon fjalë të buta dhe të ëmbla zbutet dhe afrohet dhe dëshiron të degjojë këtë butësi.
Allahu tek urdhëroi Musain dhe Harunin alejhi selam, për të vajtur tek Firauni dhe për ta ftuar atë, i urdhëroi që t’i flisnin butë:
( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى)
“Dhe flitni atij fjalë të buta, që të këshillohet apo të frikësohet”. [Ta ha: 44]
3- Njohja e personalitetit dhe mentaliteti i njeriut që e fton në islam është shumë e rëndësishme.
Po të arrish të kuptosh mentalitetin e tij vërtet që ke gjetur një çelës për të hapur portën e komunikimit me të.
Dijetarët e kanë përngjasuar ftuesin me doktor, ndërsa njeriun që e fton në islam e kanë përngjasuar me një të sëmurë që duhet ta dish sëmundjen e tij në mënyrë që t’i japësh ilaçin e duhur.
4- Gjëja më e rëndësishme që duhet t’u flasësh në fillim është akidja e pastër dhe rëndësia e teuhidit.
Profeti salallahu alejhi ue selem, qëndroi 13 vite në Meke dhe ftoi në teuhid, kështu që gjatë këtyre viteve besimtarët e ndërtuan teuhidin e pastër në zemrat e tyre dhe ditën e çlirimit të Mekës thyen idhujt për të pastruar Qaben nga to, ndërkohë që në fillim ishin thyer në zemrat e tyre.
Nuk ka vlerë asnjëherë adhurimi pa pasur akiden e pastër; kështu që gjëja e parë në të cilën duhet ftuar  është teuhidi, gjë të cilën e kemi shtjelluar edhe në mësimet e akides që kemi bërë bashkë.
Duke mos harruar t’ju vë në dije që edhe Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë) ka një libër të titulluar:
التوحيد أولا يا دعاة اﻹسلام
“Teuhudi në fillim o thirrës të islamit”
Dhe ky libër është përkthyer dhe botuar në gjuhën shqipe.
5- Sabri dhe durimi gjatë davetit.
Të mos shpejtosh në frutet e davetit tënd…
Bëj durim! E rëndësishme është që ti je përpjekur me mënyrat më të mira për t’ia prezantuar islamin, ke thënë të vërtetën:
(وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
“Dhe thuaj: “E vërteta është nga Zoti yt. Kush të dojë, le të besojë, e kush të dojë, le të mohojë” [Kehf: 29]

Këto ishin disa këshilla, të cilat mendoj që janë të rëndësishme për një person që gjithnjë t’i ketë parasysh gjatë davetit të tij.
Lus Allahun që të na jap sukses në çdo gjë që Ai është i kënaqur! Të na i udhëzojë të dashurit tanë, sepse vërtet Ai udhëzon kë do dhe kë do që e udhëzon Allahu s’ka kush e humb.

Përgjigjet Adelina Kuçana