514-0-27902525764425148fdbeed55d3e284d

SI TA PËRMBASH VETEN QË MOS TA RRAHËSH FËMIJËN TËND!!

Zemërimi është një ndër faktorët më kryesorë që e nxitën prindin ta rrah fëmijën e vet dhe më vonë të ndjejë keqardhje!

Si ta përmbash veten në ato momente dhe situata kur je i zemëruar që mos të ngresh dorë ndaj fëmijës tënd?! Këto janë disa porosi se si ta përmbash veten në ato momente:

  1. Përkujdesu që mos ta harrosh kërkimin e mbrojtjes tek Allahu nga shejtani i mallkuar dhe mësoje veten që kjo të bëhet shprehi ditore!
  2. Vendose veten në vendin e fëmijës, ktheju fëmijërisë tënde, dhe se si nëna jote bënte durim me ty dhe ishte e butë me gabimet e tua!
  3. Pyete veten, se ti, a do që ta largosh mllefin nga vetja duke e rrah fëmijën tënd?! Nëse qëllimi yt është që ti ta shërosh gjoksin tënd, i cili është mbushur me mllef dhe zemërim nga gabimi i tij apo nga ajo që nuk rrinë urtë, atëherë dije se ti nuk ja ke qëlluar me këtë rrahje dhe nuk ke të drejtë mbi të. A nëse do që me rrahjen tënde ta edukosh atë, dije se ka shumë mjete tjera të edukimit para rrahjes, si shikimi i mrrolur, apo privimi i tij nga disa lojëra, etj.
  4. Kur do t’i biesh, rikujtoje herën e fundit kur u pendove dhe ndjeje keqardhje për rrahjen e tij dhe si shpresoje që mos ta kishe rrahur!
  5. Mundesh të bësh marrëveshje me burrin apo gruan që të ndalon kur dëshiron ta rrahësh fëmijën tënd, e sidomos atëherë kur nga zemërimi nuk mund ta përmbash veten fare.
  6. Mos e harro në ato momente dobësinë e fëmijës para teje, ai është i dobët dhe frikohet nga çdo lëvizje që e bën!

Mos harro se të rrahurit tënd ka mundësi t’i le pasoja tërë jetën fëmijës tënd, dhe më vonë, ti të jesh ai që do të akuzosh veten tërë jetën për pasojat e tij!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU