poor-kid-nasim-montazeri-1-750x450-1

SA I MJERË QË ËSHTË I BIRI I ADEMIT

Sa i mjerë që është i biri i Ademit.

Goditet me tri fatkeqësi brenda ditës dhe natës dhe nuk merr mësim nga asnjëra nga to.

– Fatkeqësia e parë:

Vitet i shkurtohen për çdo ditë dhe ditën kur i shkurtohet viti i tij, ai nuk mërzitet. Kurse kur i pakësohet diçka nga pasuria, pikëllohet tepër.

Pasuria zëvendësohet, kurse vitet nuk kthehen.

– Fatkeqësia e dytë:

Për çdo ditë ushqehet nga furnizimi i Allahut, dhe nëse është furnizim nga hallalli, do të llogaritet për të, kurse nëse është nga harami, do të ndëshkohet për të.

I mjeri, nuk e di përfundimin e llogaritjes së tij Ditën e Kiametit.

– Fatkeqësia e tretë:

Për çdo ditë, i afrohet nga pak ahiretit dhe i largohet nga pak dynjasë.

Edhe përskaj këtij fakti, ai nuk brengoset për ahiretin e përhershëm, aq sa i kushton rëndësi dynjasë kalimtare.

Dhe ai nuk e di se a do të jetë përfundimi i tij në Xhenetin e Allahut, apo në Xhehenemin e mallkuar.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU